O NAS

WIZJA

Kiedy świat szuka sensu, my stajemy i wołamy do Pana, który obiecał, że wróci. Wierzymy, że zrobi to niebawem, zastając swój Kościół czuwający na modlitwie i głośno wołający: „Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22, 20). To Jemu chcemy oddać życie i być wiernymi słowu: „Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci – mówi Pan.” (Ag 1, 8)

MISJA

Bóg powołał nas do bycia głosem na pustyni (por. Iz 40, 3). I tak od lat, w posłuszeństwie Duchowi Świętemu, chcemy być wołaniem Kościoła o przyjście Bożego Królestwa. Wierzymy, że to, co Bóg włożył w nasze serca jest Jego marzeniem o przygotowaniu drogi na powtórne przyjście Jezusa i podporządkowaniu naszych planów do Bożej woli. Chcemy podnieść głowy i z ufnością wypatrywać Oblubieńca przychodzącego do swojej Oblubienicy! Pragniemy być tym punktem na mapie Polski, gdzie każdy, kto tego zapragnie, będzie mógł trwać w jedności z innymi chrześcijanami wołając w mocy Ducha Świętego: „Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego.” (Ap 19, 1)

Jezus poprowadził nas do poznania siebie, a my nie mogąc „nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20), chcemy iść i głosić, bo Królestwo jest blisko. Naszym zadaniem jest dać świadectwo o dobroci Pana i uznać Jego panowanie w naszych rodzinach, miejscach pracy, w doświadczeniach i codziennych potrzebach naszej wspólnoty oraz zawołać tak, aby świat usłyszał i uwierzył, że „Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca” (Flp 2, 11).

Stając przed wyzwaniem kosztownej przebudowy i adaptacji sali spotkań Głosu na Pustyni, już dziś, oddajemy w wierze i nadziei chwałę Bogu, z zachwytem wyczekujemy Bożych cudów dokonujących się w Kościele i pragniemy widzieć więcej!